Arabuluculuk Merkezi

MODEL

Arabuluculuk

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, esasında öteden beri var olan, özünde uzlaşma kültürünü barındıran ve geçmişimizde de uygulanan bir sistemdir.

Ahilik teşkilatı 800 yıl öncesinden başlamak üzere esnaflarımız arasında barışa katkı sağlamıştır. Ülkemizde ise 2013 yılında ihtiyari olarak uygulanmaya başlanan ve uyuşmazlıkların daha az masrafla ve daha hızlı sürede çözümlenmesini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık yöntemi olan arabuluculuğun son yıllarda farkındalığı artmış ve kullanımı yaygınlaşmıştır.

KAZAN-KAZAN

2018 yılında öncelikle iş uyuşmazlıklarında, 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda ve son olarak 2020 yılında tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı sisteminin getirilmesi ile birlikte, uyuşmazlıkların taraf iradelerine uygun olarak, kazan-kazan esasına dayalı bir biçimde çözülmesi ve mahkemelerdeki dosya yükünün azaltılmasının yanı sıra arabuluculuğun vatandaşlarımız ve iş dünyası nezdinde benimsenmesi sağlanarak ülkemizde uzlaşı kültürünün oluşturulmasına da önemli ölçüde katkı sunulmuştur.

Arabuluculuğun Faydaları

 • Arabuluculuk masrafı azdır.
 • Kısa sürede sonuç alınır.
 • Tarafların taleplerinin ortak bir noktada buluşmasıyla taleplerin karşılanabilmesi ön plandadır.
 • Taraflar duygu ve düşüncelerini birbirlerine iletebilme imkanına sahiptirler.
 • Gizlilik ilkesi uygulanması ile tarafların itibarının da korunması söz konusudur.
 • Şiddetsiz bir iletişimle de sorunları çözebilmek mümkündür.

Ön Başvuru Formu


S . S . S

Neden Arabuluculuk ?

Özellikle son dönemde yargılama aşamaları yoğun, masraflı ve uzun sürmektedir. Oysa arabuluculuk aşaması ile uyuşmazlığı bulunanların istekleri zamanında, talepleri doğrultusunda, kısa veya belirli süreler içinde karşılanması imkanı bulunmaktadır.

Arabuluculuğun faydaları nelerdir ?
 • Arabuluculuk masrafı azdır.
 • Kısa sürede sonuç alınır.
 • Tarafların taleplerinin ortak bir noktada buluşmasıyla taleplerin karşılanabilmesi ön plandadır.
 • Taraflar duygu ve düşüncelerini birbirlerine iletebilme imkanına sahiptirler.
 • Gizlilik ilkesi uygulanması ile tarafların itibarının da korunması söz konusudur.
 • Şiddetsiz bir iletişimle de sorunları çözebilmek mümkündür.
Arabuluculuk Nedir ?

Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve kamu hizmeti olarak yürütülen isteğe bağlı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Hangi uyuşmazlıklarda arabuluculuğa gidilir ?

Kamu düzenini ve genel ahlakı ilgilendiren konular dışında birçok konu için arabuluculuğa gidilebilir.

Uyuşmazlığınızın arabuluculuğa elverişli olup olmadığını öğrenmek için hukuki danışmanlık alabilir veya [email protected] a e-posta ile sorabilirsiniz.

Başvuru yaptığınız konu arabulucukuğa elverişli değil ise, merkez tarafından dosyanız iade edilir ve ücret iadeniz gerçekleştirilir.

Arabulucu Kimdir ?

Arabulucu, Adalet Bakanlığı resmi arabulucu siciline kayıtlı olarak görev yapan kamu görevlisidir.
Arabulucu, almış olduğu eğitimlerdeki iletişim tekniklerini kullanarak müzakereleri yönetir, tarafsız davranarak tarafların bir noktada buluşabilmesini amaçlar.

 Arabulucu tarafların birbirleri ile anlaşması için zemin hazırlar, aralarında bir nevi köprü görevi görür.

Arabulucular, hakimler gibi karar verme yetkisine sahip değildirler. Ancak arabuluculuk aşamasında taraflar kendi ortak kararları ile anlaşma sağlayarak, kendi hukuki sonuçlarını yaratma imkanına sahiptirler.

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim ?

Arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanması halinde, anlaşma tutanağı düzenlenir. Bu anlaşma tutanağı ilam niteliğinde belge niteliğindedir.

Anlaşma tutanağının yerşne getirilmemesi halinde İcra İflas Kanunu’nda belirtildiği gibi ilamlı icraya konu edilir.

Yani, arabulucuya başvurunuz neticesinde bir hukuki sonuç doğar. Bu hukuki sonuçların ne zaman hayatınıza yansımasını isterseniz o zaman arabulucuya başvurabilirsiniz.

Diğer
Toplantı Odası Kiralama
Faaliyetlerimiz